Disclaimer

Het Werkstation doet er alles aan om deze website inhoudelijk correct en actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site niet (meer) geheel correct is. Het staat Het Werkstation vrij aanpassingen door te voeren op elk moment. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het Werkstation accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of de uitvoering, noch voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

Het is geen enkele bezoeker van deze site toegestaan de verstrekte informatie te gebruiken voor eigen doeleinden, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Werkstation.

Het Werkstation heeft gezocht naar alle rechthebbenden van de gebruikte foto’s en hen voor rechtmatig gebruik van de foto’s betaald. Mocht u aantoonbaar de eigenaar zijn van het copyright en hier vragen over hebben, dan vernemen wij dat graag.